Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp 8BA.

Một tập tin 8BA là gì??

8BA là Plug-in Photoshop.

Tệp 8BA là một bổ trợ Photoshop bổ sung các tính năng hoặc khả năng bổ sung cho Photoshop hoặc Paint Shop Pro (PSP). Nó có thể cung cấp hiệu ứng hình ảnh mới, thêm bộ lọc ảnh mới hoặc thêm hỗ trợ cho các định dạng tệp bổ sung. Một số plugin 8BA được bao gồm trong Photoshop, trong khi nhiều plugin khác có thể được mua từ các nhà phát triển bên thứ ba. để được chương trình nhận ra.

LƯU Ý: Các plugin Photoshop hiện sử dụng tiện ích mở rộng .PLUGIN.

Các chương trình mở Photoshop Plug-in.
Windows
Adobe Photoshop CC 2019
Corel PaintShop Pro 2019
Mac
Adobe Photoshop CC 2019

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin 8BA

  • Liên kết phần mở rộng tệp 8BA với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp 8BA và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.8BA files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp 8BA, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở 8BA là Plug-in Photoshop.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp 8BA mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp 8BA của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.
3D Image Files Audio Files Backup Files CAD Files Camera Raw Files Compressed Files Data Files Database Files Developer Files Disk Image Files Encoded Files Executable Files Font Files GIS Files Game Files Misc Files Page Layout Files Plugin Files Raster Image Files Settings Files Spreadsheet Files System Files Text Files Vector Image Files Video Files Web Files eBook Files New Files