Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Tìm kiếm hơn 50.000 phần tập tin mở rộng và chương trình phần mềm.

Phần mở rộng tệp là gì ?: Phần mở rộng tệp là các ký tự sau dấu chấm cuối cùng trong tên tệp. Ví dụ: trong tên tệp "Thumbs.db_" , phần mở rộng tệp là "db" . Nó giúp Windows chọn chương trình phù hợp để mở tệp.

Chúng tôi giúp bạn mở tệp của mình: Chúng tôi có một cơ sở dữ liệu lớn về phần mở rộng tệp (loại tệp) với các mô tả chi tiết. Chúng tôi chọn các chương trình mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý từng loại tệp cụ thể.

Chỉ tải xuống bản gốc: Tất cả phần mềm được liệt kê trên whatext.com được lưu trữ và giao trực tiếp bởi các nhà sản xuất. Chúng tôi không tự mình lưu trữ các bản tải xuống mà chỉ cho bạn các bản tải xuống gốc, mới nhất.

3D Image Files Audio Files Backup Files CAD Files Camera Raw Files Compressed Files Data Files Database Files Developer Files Disk Image Files Encoded Files Executable Files Font Files GIS Files Game Files Misc Files Page Layout Files Plugin Files Raster Image Files Settings Files Spreadsheet Files System Files Text Files Vector Image Files Video Files Web Files eBook Files