Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp XLSL.

Một tập tin XLSL là gì??

XLSL là Trình quản lý tài liệu bị khóa bảng tính Excel.

Phần mở rộng tệp XLSL có liên quan đến Trình quản lý tài liệu , phần mềm dành cho hệ điều hành Microsoft Windows cho phép người dùng bảo vệ các tài liệu nhạy cảm.

Tệp XLSL lưu trữ bảng tính Excel bị khóa được bảo vệ bởi Trình quản lý tài liệu.


Cách mở:

Sử dụng Trình quản lý tài liệu để mở và giải mã *. Tệp XLSL.

Cách chuyển đổi:

Giải mã *. Tệp XLSL với Trình quản lý tài liệu và lưu nó vào các định dạng tệp khác bằng Excel và các ứng dụng tương thích.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin XLSL

  • Liên kết phần mở rộng tệp XLSL với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp XLSL và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.XLSL files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp XLSL, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở XLSL là Trình quản lý tài liệu bị khóa bảng tính Excel.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp XLSL mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp XLSL của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.
3D Image Files Audio Files Backup Files CAD Files Camera Raw Files Compressed Files Data Files Database Files Developer Files Disk Image Files Encoded Files Executable Files Font Files GIS Files Game Files Misc Files Page Layout Files Plugin Files Raster Image Files Settings Files Spreadsheet Files System Files Text Files Vector Image Files Video Files Web Files eBook Files