Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp APK.

Một tập tin APK là gì??

APK là tệp gói Android.

Tệp APK là một ứng dụng được tạo cho Android, hệ điều hành di động của Google. Một số ứng dụng được cài đặt sẵn trên thiết bị Android, trong khi các ứng dụng khác có thể được tải xuống từ Google Play, Trình tải xuống APK hoặc