Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp 8BF.

Một tập tin 8BF là gì??

8BF là Trình cắm Photoshop Filter.

Thêm chức năng bổ sung, chẳng hạn như bộ lọc hình ảnh mới, vào Photoshop và các chương trình tương thích; nên được cài đặt trong thư mục con "Plugins" bên trong thư mục Photoshop.

Trình cắm Photoshop cũng có thể có phần mở rộng .8BI.

Các chương trình mở Trình cắm Photoshop Filter.
Windows
Adobe Photoshop CC 2019
Adobe Photoshop Elements 2019
Adobe Illustrator CC 2019
Mac
Adobe Photoshop CC 2019
Adobe Photoshop Elements 2019
Adobe Illustrator CC 2019

Bộ lọc Loại 2 Bộ lọc Hình ảnh Nhà máy.

Danh mục: Plugin Files

Chứa các plugin có thể được sử dụng bởi Photoshop hoặc Paint Shop Pro; thêm bộ lọc vào chương trình có thể sửa đổi và biến đổi hình ảnh.

Các chương trình mở Filter Factory Image Filter.
Windows
Corel PaintShop Pro 2019

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin 8BF

  • Liên kết phần mở rộng tệp 8BF với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp 8BF và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.8BF files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp 8BF, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở 8BF là Trình cắm Photoshop Filter.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp 8BF mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp 8BF của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.
3D Image Files Audio Files Backup Files CAD Files Camera Raw Files Compressed Files Data Files Database Files Developer Files Disk Image Files Encoded Files Executable Files Font Files GIS Files Game Files Misc Files Page Layout Files Plugin Files Raster Image Files Settings Files Spreadsheet Files System Files Text Files Vector Image Files Video Files Web Files eBook Files New Files