ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ 8XU

ไฟล์ 8XU คืออะไร??

8XU เป็นไฟล์ระบบปฏิบัติการ TI-83 และ TI-84 Plus

ไฟล์ที่ใช้โดยเครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของ Texas Instruments TI-83 และ TI-84 Plus มีไฟล์ที่ใช้งานเครื่องคิดเลข ให้การอัปเดตเป็นระยะกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคิดเลข TI-83 และ TI-84 Plus

โปรแกรมที่เปิดไฟล์ระบบปฏิบัติการ TI-83 และ TI-84 Plus
Windows
Texas Instruments TI Connect
Texas Instruments TI Connect CE
TiLP2
Mac
Texas Instruments TI Connect
Texas Instruments TI Connect CE
TiLP2
Linux
Texas Instruments TI Connect CE
TiLP2

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ 8XU

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ 8XU กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ 8XU ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.8XU files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ 8XU จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด 8XU เป็นไฟล์ระบบปฏิบัติการ TI-83 และ TI-84 Plus เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ 8XU ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ 8XU ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
3D Image Files Audio Files Backup Files CAD Files Camera Raw Files Compressed Files Data Files Database Files Developer Files Disk Image Files Encoded Files Executable Files Font Files GIS Files Game Files Misc Files Page Layout Files Plugin Files Raster Image Files Settings Files Spreadsheet Files System Files Text Files Vector Image Files Video Files Web Files eBook Files New Files